Argelaga borda

Gerani de fulles retallades
març 21, 2019
Fumdeterra
març 21, 2019

(Genista scorpius)

Família:LEGUMINOSAE

Nom Comú Català: Ginesta sessilifòlia.

Nom Comú Castellà: Aliagueta fina. Rubiana redonda.

Distribució per províncies:Barcelona. Castelló. Girona. Lleida. Tarragona.

Distribució per illes:

Distribució general (Fitogeografia): Eurosiberiana (Submediterrània)

Època de floració:Abril. Maig. Juny. Juliol.

Formes vitals:  Caducifoli. Nanofaneròfit.

Hàbitat: Clarianes de rouredes seques, boixedes i roquissers ombrívols, ordinàriament sobre substrat calcari.

Usos i propietats: 

Característiques:Arbust caducifoli de fins a 2 m d’alçada. Les fulles són trifoliolades, les inferiors peciolades i les de les branques floríferes sèssils. La inflorescència és un raïm terminal i pauciflor. Les flors porten tres bracteoles caduques a la seva base. El calze és bilabiat i campanulat. El llegum és oblong i comprimit, de 2-4 cm de llarg.