BORREL...1018..
ODEGUER..1021 –1021..
BONUCI..1021...
ODEGUER..1029 –1071 (+ 25-3-1071)
GERBERT..1078 –1082..
PRIOR, SANT BERENGUER..1088 –1091..
PRIOR O PREPOSIT ARNAU..1094 –1095..
ABAT, GUILLEM..1101 –1107..
GUILLEM RAMON..1120 –1126.. ( + 20-4-1126 )
BERNAT EIMERIC..1126 –1169..
LLORENÇ..1170 –1187.. ( + 17-1-1187 )
RAMON..1188 –1193.. ( + 19-6-1193 )
PONÇ..1193 –1207..
PERE DE GOSORÒS ¿...1208..
GUILLEM..1210 –1217..
BERENGUER..1223 –1252..
GUILLEM...1262..
RAMON DE POSES..1265 –1288..
PERE DE GUARDIOLA...1290..
BERNAT DE VALLROMANES..1291 –1292.. ( + 12-9-1292 )
PERE BONFILL ( O BOFILL )..1292 –1302..
GUERAU DE TALLADA..1302 –1314.. ( + 15-12-1314 )
BERNAT DE SOLER..1314 –1318.. ( +14-11-1318 )
GUILLEM DE SANTMARTÍ..1318 –1337.. ( +1-4-1337 )
PERE..1337 –1349..
JAUME ROVIRA..1349 –1359..
MARC DE SANTMARTÍ...1361..
MATEU...1365..
RAMON...1382..
MARC..1387 –1391..
BERENGUER DE SANTMARTÍ..1393 –1410..
FRANCESC ROURE..1412 –1422..
VALENTÍ SAFONT I VIADER..1423 –1437


LLARGA SEU VACANT..1437 –1487..
ADMINISTRADOR ,FRA MARC DE FORTIÀ..1437 –1487..
PRIOR I ADMINISTRADOR, FRA LLUÍS MANEL DE CREÏLLES..1447 –1460..
ADMINISTRADOR, FRA JOAN RIPOLL
CAMBRER I PROCURADOR, FRA JOAN DE VALLS...1456..


JOAN DE VALLS..1487 –1493..
BERNAT DE VILALBA..1496 –1505..


ABATS COMENDATARIS
CARDENAL, CLIMENT..1505 –1507..
BERNAT DE VILALBA ( 2ª VEGADA )..1508–1536..
DOMÈNECH DE VILALBA (Nebot i procurador de l’anterior)..1537 –1561..
PERE DE SANJOAN..1565 –1596..
FRANCESC OLIÓ D’ALVÈRNIA..1598 –1608..
Del 1608 en endavant els priors del Col·legi de la Congregació Claustral Tarraconense, establert a Lleida a mitjans del segle XVII i a Sant Pau del Camp, de Barcelona, a partir de 1672, s’intitulaven prior de Sant Llorenç del Munt, entre molts altres títols.